อาการ“ปัสสาวะเล็ด” ปัญหากวนใจ ที่ใครไม่เป็นไม่รู้ถึงความลำบาก..อย่างเรา !!

การขับถ่ายปัสสาวะ คือการขับของเสียออกจากร่างกายซึ่งเป็นเรื่องปกติของกระบวนการทำงานของร่างกายคนเรา แต่เมื่อมีความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะทำให้ส่งปัญหาต่อเนื่องถึงสุขภาพ โดยทั่วไปอาการปัสสาวะเล็ด รบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน จนกระทั่งมีปัญหาที่รุนแรงตามมาเนื่องจากต้องเข้าห้องน้ำบ่อยในเวลาค่ำคืน ทำให้อดหลับ อดนอนเพราะต้องตื่นตอนกลางคืนบ่อยครั้ง ผู้ที่ประสบปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ และปัสสาวะเล็ดราดหรือมีปัญหาปวดปัสสาวะที่รุนแรงนั้นมีจำนวนไม่มากนักที่มีความรู้ความเข้าใจ และทราบว่าปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ อาการปัสสาวะเล็ดนี้สามารถแก้ไขได้ อาจจะทำการรักษาจนหายขาดหรือทำให้อาการดีขึ้น จนกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ แต่ก็ยังมีอีกจำนวนไม่น้อยที่ไม่รู้ ยังคงต้องทรมานการจากนี้อยู่

ภาวะปกติการทำงาน ของกระเพาะปัสสาวะ

ในภาวะปกติของระบบทางเดินปัสสาวะระบบทางเดินปัสสาวะ ซึ่งมีลักษณะคล้ายถั่ว วางอยู่บริเวณเอว ทำหน้าที่ในการกลั่นกรองของเสีย และกลั่นออกมาเป็นปัสสาวะซึ่งประกอบด้วยน้ำ ของเสียต่างๆ เกลือแร่ ของเสียเหล่านี้จะขับผ่านลงมาทางท่อปัสสาวะ ลงมาถึงกระเพาะปัสสาวะ และเก็บกักในกระเพาะปัสสาวะจนกระทั่งเต็ม จึงมีการขับถ่ายออกผ่านทางท่อปัสสาวะ กระเพาะปัสสาวะมีลักษณะเป็นถุงกล้ามเนื้อมีลักษณะเฉพาะที่สามารถขยายขนาดได้ เมื่อมีน้ำปัสสาวะเพิ่มขึ้นโดยการขยายตัวของกระเพาะปัสสาวะนี้จะคงสภาพให้ความดันภายในกระเพาะปัสสาวะต่ำอยู่ตลอดเวลา และในระหว่างที่กระเพาะปัสสาวะทำหน้าที่ในการเก็บกักน้ำปัสสาวะนี้กลไกหูรูดที่อยู่ถัดจากกระเพาะปัสสาวะลงมาจะปิดสนิท ป้องกันไม่ให้น้ำปัสสาวะเล็ดไหลออกมาเมื่อเริ่มมีความรู้สึกปวดปัสสาวะ เมื่อมีปัสสาวะประมาณครึ่งหนึ่งของความจุในกระเพาะปัสสาวะ จะรู้สึกหน่วงๆ บริเวณท้องน้อย ไม่ใช่อาการปวดที่ต้องการไปถ่ายปัสสาวะ เราจะมีความรู้สึกต้องการถ่ายปัสสาวะเมื่อมีน้ำปัสสาวะเต็มแล้ว แต่หากเรายังไม่พร้อมที่จะถ่ายปัสสาวะ สมองจะสั่งการลงมากำกับยับยั้งไม่ให้กระเพาะปัสสาวะบีบตัว รวมถึงหูรูดปิดตัวให้แน่นหนาขึ้นเพื่อไม่ให้ปัสสาวะเล็ด เราจะสามารถกลั้นปัสสาวะต่อได้เพียงแต่มีอาการปวดปัสสาวะมากขึ้นเท่านั้น

หากเมื่อมีความพร้อมที่จะถ่ายปัสสาวะ เมื่อกระเพาะปัสสาวะเต็ม ระบบการรับรู้ของประสาทจะถูกส่งขึ้นไปจากกระเพาะปัสสาวะจนถึงสมอง และกระแสการรับรู้ของระบบประสาทจะส่งกลับลงมาผ่านไขสันหลัง ผ่านระบบประสาทส่งผลให้มีการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะพร้อมกับการคลายตัวของหูรูด  ทำให้มีปัสสาวะไหลออกมา และโดยปกติการขับถ่ายปัสสาวะจะต้องหมด ไม่มีปัสสาวะตกค้าง ดังนั้นหากระบบทางเดินปัสสาวะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ กระเพาะปัสสาวะมีการบีบตัวก่อนถึงเวลาสมควร หรือบีบตัวนอกเหนือจากระบบประสาทสั่งการ หรือกลไกของหูรูดไม่แข็งแรงพอ ก็จะส่งผลให้มีปัสสาวะเล็ดราดออกมา และเมื่อมีการขับถ่ายปัสสาวะออกมาไม่หมดมีปัสสาวะตกค้างก็ทำให้มีปัสสาวะเล็ดราดออกมาได้

สาเหตุของความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะและปัสสาวะเล็ด

การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และความผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ เป็นเพียงอาการเท่านั้น แต่อาการที่ชี้บ่งถึงความผิดปกติของการขับถ่ายปัสสาวะ ปัสสาวะเล็ด อาจมาจากโรคอื่นๆที่เป็นอยู่ภายในร่างกายซึ่งเกิดจากกระเพาะมีการบีบตัวที่ผิดปกติ ซึ่งส่วนมากจะมีการบีบตัวที่ไวกว่าปกติ บีบตัวอย่างไม่เป็นเวลา ทำให้มีอาการปวดปัสสาวะเร็วกว่าที่ควร และมีปัสสาวะเล็ดราดออกมา ไม่สามารถควบคุมได้ สาเหตุมักจะเกิดจากโรคทางระบบประสาท โรคทางสมอง ไขสันหลัง โรคที่เกิดตามวัย ความเสื่อมของร่างกาย โรคเบาหวาน ทั้งที่เกิดเองหรือเกิดจากอุบัติเหตุ นอกจากนั้นอาจจะเกิดจากโรคบริเวณกระเพาะปัสสาวะเอง ที่พบบ่อยได้แก่การอักเสบติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะส่งผลให้เกิดปัสสาวะตกค้างในกระเพาะปัสสาวะ และจะไหลรินออกมาเมื่อมีปัสสาวะค้างมากจนเกินกว่าที่กระเพาะปัสสาวะรับได้ ทำให้เกิดอาการปัสสาวะเล็ดได้ค่ะ

วิธีการรักษา อาการปัสสาวะเล็ด

การขมิบเพื่อกระชับช่องคลอด

เพื่อการบริหารช่วงล่าง  หากมีอาการปัสสาวะเล็ดในระยะเริ่มแรก ควรทำการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยการขมิบช่องคลอด  ก่อนการขมิบต้องปัสสาวะให้เรียบร้อย จากนั้นนอนหงาย  แล้วขมิบไว้  5  วินาที  จากนั้นปล่อย และทำซ้ำติดต่อกัน 4-5  ครั้ง  การดูแลเบื้องต้นนี้จะทำให้อาการปัสสาวะเล็ดดีขึ้น แต่ต้องใช้ระยะเวลา และการทำให้สม่ำเสมอ

การออกกำลังกาย

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรง จะช่วยป้องกันปัญหามดลูกต่ำและมดลูกหย่อนได้อีกทัั้งช่วยรักษาอาการปัสสาวะเล็ดได้

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

พฤติกรรมบำบัด เป็นการรักษาอาการปัสสาวะเล็ดที่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของตัวเอง โดยการปรับสภาพของ น้ำดื่ม เช่นลดปริมาณการดื่ม หรือดื่มตามเวลา และพยายามควบคุมการถ่ายปัสสาวะ ให้ถ่ายเป็นเวลา

นวัตกรรมพลังงานคลื่นวิทยุ

เป็นการใช้เทคโนโลยีในการรักษาปัสสาวะเล็ด ด้วยนวัตกรรมพลังงานคลื่นวิทยุ เทคโนโลยีนี้จะไปช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจน และ อิลาสตินขึ้นมาใหม่ เพื่อรักษาสุขภาพช่องคลอดโดยไม่ต้องผ่าตัด ทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน และ ผนังช่องคลอดแข็งแรง กระชับตึงขึ้น ทั้งบริเวณภายนอกและภายในช่องคลอด

สาเหตุของอาการปัสสาวะเล็ดนั้นเกิดจากกลไกหูรูด ส่วนมากเกิดจากหูรูดที่หย่อนกว่าปกติ ทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้ในขณะที่มีการเก็บกักปัสสาวะ มีปัสสาวะเล็ดไหลออกมา หรืออาจจะไหลออกมาเมื่อมีการเพิ่มแรงดันจากในช่องท้อง เช่น เมื่อไอ จาม หัวเราะ จะมีปัสสาวะเล็ดออกมา ซึ่งพบได้บ่อยในผู้หญิง นอกจากนั้นการที่หูรูดทำงานมากกว่าปกติ ทำให้ถ่ายปัสสาวะไม่ออกถ่ายปัสสาวะไม่หมดเมื่อมีปัสสาวะตกค้างในกระเพาะปัสสาวะมากก็มีปัสสาวะเล็ดไหลออกมา ดังนั้น การรักษาสุขภาพช่องคลอด เป็นเรื่องที่สำคัญมาก อย่าให้อาการปัสสาวะเล็ดมาสร้างปัญหาให้กับชีวิต เมื่อเริ่มมีอาการให้ทำการตรวจเช็คร่างกายตรวจหาสาเหตุของอาการ ทำการรักษาโดยเร็ว เพื่อการใช้ชีวิตได้เป็นปกติ คลายความกังวล ทำมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตมากขึ้น

Share on facebook
Facebook
Share on pinterest
Pinterest
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+

ขอรับคำปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญ ฟรี !

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Recent Posts